Dịch vụ và giải pháp

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn

  Email: ctyhasenco@gmail.com 
  Hotline: 0983 442 123 
  Tel : (+84) 243200 8463

Măng xông quang

Măng xông quang

  • Măng xông quang dạng lằm ngang, 2 cổng vào, 2 cổng ra, 24 sợi quang. -Thiết kế để sử dụng ngoài trời nối cáp quang, bảo vệ mối hàn. 

    Măng xông quang dạng lằm ngang, 2 cổng vào, 2 cổng ra, 24 sợi quang. -Thiết kế để sử dụng ngoài trời nối cáp quang, bảo vệ mối hàn. 

  • Măng xông quang dạng mũ chụp, 2 cổng vào, 2 cổng ra, 48 sợi quang. -Thiết kế để sử dụng ngoài trời nối cáp quang, bảo vệ mối hàn. 

    Măng xông quang dạng mũ chụp, 2 cổng vào, 2 cổng ra, 48 sợi quang. -Thiết kế để sử dụng ngoài trời nối cáp quang, bảo vệ mối hàn. 

  • Măng xông thuê bao quang 4 Fo dùng để hàn nối bảo vệ sợi cáp quang thuê bao với trọng lượng gọn nhẹ, sử dụng dễ dàng.

    Măng xông thuê bao quang 4 Fo dùng để hàn nối bảo vệ sợi cáp quang thuê bao với trọng lượng gọn nhẹ, sử dụng dễ dàng.